Afrikaans siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Zero -
1 3 Een -
2 Två Twee -
3 Tre Drie -
4 Fyra Vier -
5 Fem Vyf -
6 Sex Ses -
7 Sju Sewe -
8 åtta Agt -
9 Nio Nege -
10 Tio Tien -
11 Elva Elf -
12 Tolv Twaalf -
13 Tretton Dertien -
14 Fjorton Veertien -
15 Femton Vyftien -
16 Sexton Sestien -
17 Sjutton Sewentien -
18 Arton Agtien -
19 Nitton Negentien -
20 Tjugo Twintig -
21 Tjugo en Twintig -
22 Tjugo två Twee en twintig -
23 Tjugo tre Drie en twintig -
24 Tjugo fyra Vier en twintig -
25 Tjugofem Vyf en twintig -
26 Tjugo sex Ses en twintig -
27 Tjugo sju Sewe en twintig -
28 Tjugoåtta Twintig -
29 Tjugo nio Nege en twintig -
30 Trettio Dertig -
31 Trettio en Dertig een -
32 Trettio två Twee en dertig -
33 Trettio tre Drie en dertig -
34 Trettio fyra Dertig vier -
35 Trettiofem Vyf en dertig -
36 Trettio sex Ses en dertig -
37 Trettio sju Sewe en dertig -
38 Trettio åtta Agt en dertig -
39 Trettio nio Dertig nege -
40 Forty Veertig -
41 Fyrtio en Een en veertig -
42 Fyrtio två Veertig twee -
43 Fyrtio tre Veertig drie -
44 Fyrtio fyra Veertig vier -
45 Forty fem Vyf en veertig -
46 Forty sex Ses en veertig -
47 Forty sju Veertig sewe -
48 Fyrtio åtta Agt en veertig -
49 Fyrtio nio Veertig nege -
50 Femtio Vyftig -
51 Femtio en Vyftig een -
52 Femtio två Twee en vyftig -
53 Femtio tre Vyftig drie -
54 Femtio fyra Vier en vyftig -
55 Femtio fem Vyf en vyftig -
56 Femtio sex Vyftig ses -
57 Femtio sju Sewe en vyftig -
58 Femtio åtta Agt en vyftig -
59 Femtio nio Vyftig nege -
60 Sextio Sestig -
61 Sextio en Een en sestig -
62 Sextio två Twee en sestig -
63 Sextio tre Sestig drie -
64 Sextio fyra Sestig vier -
65 Sextiofem Vyf en sestig -
66 Sextio sex Sestig -
67 Sextio sju Sestig sewe -
68 Sextio åtta Sestig agt -
69 Sextio nio Sestig nege -
70 Sjuttio Sewentig -
71 Sjuttio en Sewentig -
72 Sjuttio två Twee en sewentig -
73 Sjuttio tre Sewentig drie -
74 Sjuttio fyra Vier en sewentig -
75 Sjuttiofem Vyf en sewentig -
76 Sjuttio sex Sewentig ses -
77 Sjuttio syv Sewe en sewentig -
78 Sjuttio åtta Sewentig agt -
79 Sjuttio nio Sewentig nege -
80 Åttio Tagtig -
81 Åttio en Tagtig een -
82 åttio två Twee en tagtig -
83 Åttio tre Drie en tagtig -
84 åttio fyra Vier en tagtig -
85 Åttio fem Vyf en tagtig -
86 Åttio sex Ses en tagtig -
87 Åttio sju Sewe en tagtig -
88 åttio åtta Agt en tagtig -
89 Åttio nio Nege en tagtig -
90 Nittio Negentig -
91 Nittio en Negentig een -
92 Nittio två Negentig twee -
93 Nittio tre Negentig drie -
94 Nittio fyra Negentig vier -
95 Nittiofem Negentig vyf -
96 Nittio sex Negentig ses -
97 Nittio sju Negentig sewe -
98 Nittio åtta Negentig agt -
99 Nittio nio Negentig -
100 Etthundra Een honderd -