Armen siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll զրո -
1 3 մեկ -
2 Två երկու -
3 Tre երեք -
4 Fyra չորս -
5 Fem հինգ -
6 Sex վեց -
7 Sju յոթ -
8 åtta ութ -
9 Nio ինը -
10 Tio տասը -
11 Elva տասնմեկ -
12 Tolv տասներկու -
13 Tretton տասներորդ -
14 Fjorton տասնչորս -
15 Femton տասնհինգ -
16 Sexton տասնվեց -
17 Sjutton տասնյոթ -
18 Arton տասնութ -
19 Nitton տասնինն -
20 Tjugo քսան -
21 Tjugo en քսան -
22 Tjugo två քսան երկու -
23 Tjugo tre քսաներեք -
24 Tjugo fyra քսանչորս -
25 Tjugofem քսանհինգ -
26 Tjugo sex քսանվեց -
27 Tjugo sju քսան յոթ -
28 Tjugoåtta քսան ութ -
29 Tjugo nio քսանինը -
30 Trettio երեսուն -
31 Trettio en երեսուն մեկ -
32 Trettio två երեսուն երկու -
33 Trettio tre երեսուն երեք -
34 Trettio fyra երեսուն չորս -
35 Trettiofem երեսուն հինգ -
36 Trettio sex երեսուն վեց -
37 Trettio sju երեսուն յոթ -
38 Trettio åtta երեսուն ութ -
39 Trettio nio երեսուն ինը -
40 Forty քառասուն -
41 Fyrtio en քառասունմեկ -
42 Fyrtio två քառասուներկու -
43 Fyrtio tre քառասուներեք -
44 Fyrtio fyra քառասունչորս -
45 Forty fem քառասունհինգ -
46 Forty sex քառասունվեց -
47 Forty sju քառասունյոթ -
48 Fyrtio åtta քառասունութ -
49 Fyrtio nio քառասուն ինը -
50 Femtio հիսուն -
51 Femtio en հիսունմեկ -
52 Femtio två Հիսուն երկու -
53 Femtio tre Հիսուն երեք -
54 Femtio fyra հիսունչորս -
55 Femtio fem հիսունհինգ -
56 Femtio sex հիսուն վեց -
57 Femtio sju հիսունյոթ -
58 Femtio åtta հիսուն ութ -
59 Femtio nio հիսուն ինը -
60 Sextio վաթսուն -
61 Sextio en վաթսուն մեկ -
62 Sextio två վաթսուն երկու -
63 Sextio tre վաթսուն երեք -
64 Sextio fyra վաթսուն չորս -
65 Sextiofem վաթսուն հինգ -
66 Sextio sex վաթսուն վեց -
67 Sextio sju վաթսուն յոթ -
68 Sextio åtta վաթսունութ -
69 Sextio nio վաթսունինը -
70 Sjuttio յոթանասուն -
71 Sjuttio en յոթանասուն մեկ -
72 Sjuttio två յոթանասուն երկու -
73 Sjuttio tre յոթանասուն երեք -
74 Sjuttio fyra յոթանասուն չորս -
75 Sjuttiofem յոթանասուն հինգ -
76 Sjuttio sex յոթանասուն վեց -
77 Sjuttio syv յոթանասուն յոթ -
78 Sjuttio åtta յոթանասունութ -
79 Sjuttio nio յոթանասուն ինը -
80 Åttio ութսուն -
81 Åttio en ութսուն մեկ -
82 åttio två ութսուն երկու -
83 Åttio tre ութսուն երեք -
84 åttio fyra ութսունչորս -
85 Åttio fem ութսունհինգ -
86 Åttio sex ութսուն վեց -
87 Åttio sju ութսուն յոթ -
88 åttio åtta ութսուն ութ -
89 Åttio nio ութսուն ինը -
90 Nittio իննսուն -
91 Nittio en իննսուն մեկ -
92 Nittio två իննսուն երկու -
93 Nittio tre իննսուն երեք -
94 Nittio fyra իննսուն չորս -
95 Nittiofem իննսունհինգ -
96 Nittio sex իննսունվեց -
97 Nittio sju իննսուն յոթ -
98 Nittio åtta իննսուն ութ -
99 Nittio nio իննսուն ինը -
100 Etthundra հարյուր -