Czech siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Nula
1 3 Jeden
2 Två Dvě
3 Tre Tři
4 Fyra čtyři
5 Fem Pět
6 Sex šest
7 Sju Sedm
8 åtta Osm
9 Nio Devět
10 Tio Deset
11 Elva Jedenáct
12 Tolv Dvanáct
13 Tretton Třináct
14 Fjorton čtrnáct
15 Femton Patnáct
16 Sexton šestnáct
17 Sjutton Sedmnáct
18 Arton Osmnáct
19 Nitton Devatenáct
20 Tjugo Dvacet
21 Tjugo en Dvacet jedna
22 Tjugo två Dvacet dva
23 Tjugo tre Dvacet tři
24 Tjugo fyra Dvacet čtyři
25 Tjugofem Dvacet pět
26 Tjugo sex Dvacet šest
27 Tjugo sju Dvacet sedm
28 Tjugoåtta Dvacet osm
29 Tjugo nio Dvacet devět
30 Trettio Třicet
31 Trettio en Třicet jedna
32 Trettio två Třicet dva
33 Trettio tre Třicet tři
34 Trettio fyra Třicet čtyři
35 Trettiofem Třicet pět
36 Trettio sex Třicet šest
37 Trettio sju Třicet sedm
38 Trettio åtta Třicet osm
39 Trettio nio Třicet devět
40 Forty Čtyřicet
41 Fyrtio en Čtyřicet jedna
42 Fyrtio två Čtyřicet dva
43 Fyrtio tre Čtyřicet tři
44 Fyrtio fyra Čtyřicet čtyři
45 Forty fem Čtyřicet pět
46 Forty sex Čtyřicet šest
47 Forty sju Čtyřicet sedm
48 Fyrtio åtta Čtyřicet osm
49 Fyrtio nio Čtyřicet devět
50 Femtio Padesát
51 Femtio en Padesát jedna
52 Femtio två Padesát dva
53 Femtio tre Padesát tři
54 Femtio fyra Padesát čtyři
55 Femtio fem Padesát pět
56 Femtio sex Padesát šest
57 Femtio sju Padesát sedm
58 Femtio åtta Padesát osm
59 Femtio nio Padesát devět
60 Sextio Šedesát
61 Sextio en Šedesát jedna
62 Sextio två Šedesát dva
63 Sextio tre Šedesát tři
64 Sextio fyra Šedesát čtyři
65 Sextiofem Šedesát pět
66 Sextio sex Sixty six
67 Sextio sju Šedesát sedm
68 Sextio åtta Šedesát osm
69 Sextio nio Šedesát devět
70 Sjuttio Sedmdesát
71 Sjuttio en Sedmdesát jedna
72 Sjuttio två Sedmdesát dva
73 Sjuttio tre Sedmdesát tři
74 Sjuttio fyra Sedmdesát čtyři
75 Sjuttiofem Sedmdesát pět
76 Sjuttio sex Sedmdesát šest
77 Sjuttio syv Sedmdesát sedm
78 Sjuttio åtta Sedmdesát osm
79 Sjuttio nio Sedmdesát devět
80 Åttio Osmdesát
81 Åttio en Osmdesát jedna
82 åttio två Osmdesát dva
83 Åttio tre Osmdesát tři
84 åttio fyra Osmdesát čtyři
85 Åttio fem Osmdesát pět
86 Åttio sex Osmdesát šest
87 Åttio sju Osmdesát sedm
88 åttio åtta Osmdesát osm
89 Åttio nio Osmdesát devět
90 Nittio Devadesát
91 Nittio en Devadesát jedna
92 Nittio två Devadesát dva
93 Nittio tre Devadesát tři
94 Nittio fyra Devadesát čtyři
95 Nittiofem Devadesát pět
96 Nittio sex Devadesát šest
97 Nittio sju Devadesát sedm
98 Nittio åtta Devadesát osm
99 Nittio nio Devadesát devět
100 Etthundra Sto