Danska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Nul -
1 3 3 -
2 Två To -
3 Tre Tre -
4 Fyra Fire -
5 Fem Fem -
6 Sex Seks -
7 Sju Syv -
8 åtta Otte -
9 Nio Ni -
10 Tio Ti -
11 Elva Elleve -
12 Tolv Tolv -
13 Tretton Tretten -
14 Fjorton Fjorten -
15 Femton Femten -
16 Sexton Seksten -
17 Sjutton Sytten -
18 Arton Atten -
19 Nitton Nitten -
20 Tjugo Tyve -
21 Tjugo en Tyve én -
22 Tjugo två Tyve to -
23 Tjugo tre Tyve tre -
24 Tjugo fyra Fireogtyve -
25 Tjugofem Femogtyve -
26 Tjugo sex Tyve seks -
27 Tjugo sju Tyve syv -
28 Tjugoåtta Tyve otte -
29 Tjugo nio Tyve ni -
30 Trettio Tredive -
31 Trettio en Enogtredive -
32 Trettio två Toogtredive -
33 Trettio tre Treogtredive -
34 Trettio fyra Fireogtredive -
35 Trettiofem Femogtredive -
36 Trettio sex Seksogtredive -
37 Trettio sju Syvogtredive -
38 Trettio åtta Otteogtredive -
39 Trettio nio Tredive ni -
40 Forty Fyrre -
41 Fyrtio en Enogfyrre -
42 Fyrtio två Toogfyrre -
43 Fyrtio tre Treogfyrre -
44 Fyrtio fyra Fireogfyrre -
45 Forty fem Femogfyrre -
46 Forty sex Seksogfyrre -
47 Forty sju Syvogfyrre -
48 Fyrtio åtta Otteogfyrre -
49 Fyrtio nio Fyrre ni -
50 Femtio Halvtreds -
51 Femtio en Fifty ene -
52 Femtio två Fifty to -
53 Femtio tre Fifty tre -
54 Femtio fyra Fifty fire -
55 Femtio fem Fifty fem -
56 Femtio sex Fifty seks -
57 Femtio sju Fifty syv -
58 Femtio åtta Fifty otte -
59 Femtio nio Fifty ni -
60 Sextio Tress -
61 Sextio en Enogtres -
62 Sextio två Sixty to -
63 Sextio tre Treogtres -
64 Sextio fyra Sixty fire -
65 Sextiofem Sixty fem -
66 Sextio sex Sixty seks -
67 Sextio sju Sixty syv -
68 Sextio åtta Sixty otte -
69 Sextio nio Sixty ni -
70 Sjuttio Halvfjerds -
71 Sjuttio en Halvfjerds en -
72 Sjuttio två Seventy to -
73 Sjuttio tre Halvfjerds tre -
74 Sjuttio fyra Seventy fire -
75 Sjuttiofem Halvfjerds fem -
76 Sjuttio sex Halvfjerds seks -
77 Sjuttio syv Halvfjerds syv -
78 Sjuttio åtta Halvfjerds otte -
79 Sjuttio nio Halvfjerds ni -
80 Åttio Firs -
81 Åttio en Firs ene -
82 åttio två Firs to -
83 Åttio tre Eighty tre -
84 åttio fyra Eighty fire -
85 Åttio fem Eighty fem -
86 Åttio sex Firs seks -
87 Åttio sju Firs syv -
88 åttio åtta Eighty otte -
89 Åttio nio Firs ni -
90 Nittio Ninety -
91 Nittio en Halvfems én -
92 Nittio två Halvfems to -
93 Nittio tre Ninety tre -
94 Nittio fyra Halvfems fire -
95 Nittiofem Ninety fem -
96 Nittio sex Ninety Six -
97 Nittio sju Ninety syv -
98 Nittio åtta Halvfems otte -
99 Nittio nio Ninety Nine -
100 Etthundra Et hundrede -