Estniska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll null -
1 3 üks -
2 Två Kaks -
3 Tre Kolm -
4 Fyra Neli -
5 Fem Viis -
6 Sex Kuus -
7 Sju Seitse -
8 åtta Kaheksa -
9 Nio üheksa -
10 Tio Kümme -
11 Elva üksteist -
12 Tolv Kaksteist -
13 Tretton Kolmteist -
14 Fjorton Neliteist -
15 Femton Viisteist -
16 Sexton Kuusteist -
17 Sjutton Seitseteist -
18 Arton Kaheksateist -
19 Nitton üheksateist -
20 Tjugo Kakskümmend -
21 Tjugo en Kakskümmend üks -
22 Tjugo två Kakskümmend kaks -
23 Tjugo tre Kakskümmend kolm -
24 Tjugo fyra Kakskümmend neli -
25 Tjugofem Kakskümmend viis -
26 Tjugo sex Kakskümmend kuus -
27 Tjugo sju Kakskümmend seitse -
28 Tjugoåtta Kakskümmend kaheksa -
29 Tjugo nio Kakskümmend üheksa -
30 Trettio Kolmkümmend -
31 Trettio en Kolmkümmend üks -
32 Trettio två Kolmkümmend kaks -
33 Trettio tre Kolmkümmend kolm -
34 Trettio fyra Kolmkümmend neli -
35 Trettiofem Kolmkümmend viis -
36 Trettio sex Kolmkümmend kuus -
37 Trettio sju Kolmkümmend seitse -
38 Trettio åtta Kolmkümmend kaheksa -
39 Trettio nio Kolmkümmend üheksa -
40 Forty Nelikümmend -
41 Fyrtio en Nelikümmend üks -
42 Fyrtio två Nelikümmend kaks -
43 Fyrtio tre Nelikümmend kolm -
44 Fyrtio fyra Nelikümmend neli -
45 Forty fem Nelikümmend viis -
46 Forty sex Nelikümmend kuus -
47 Forty sju Nelikümmend seitse -
48 Fyrtio åtta Nelikümmend kaheksa -
49 Fyrtio nio Nelikümmend üheksa -
50 Femtio Viiskümmend -
51 Femtio en Viiskümmend üks -
52 Femtio två Viiskümmend kaks -
53 Femtio tre Viiskümmend kolm -
54 Femtio fyra Viiskümmend neli -
55 Femtio fem Viiskümmend viis -
56 Femtio sex Viiskümmend kuus -
57 Femtio sju Viiskümmend seitse -
58 Femtio åtta Viiskümmend kaheksa -
59 Femtio nio Viiskümmend üheksa -
60 Sextio Kuuskümmend -
61 Sextio en Kuuskümmend üks -
62 Sextio två Kuuskümmend kaks -
63 Sextio tre Kuuskümmend kolm -
64 Sextio fyra Kuuskümmend neli -
65 Sextiofem Kuuskümmend viis -
66 Sextio sex Kuuskümmend kuus -
67 Sextio sju Kuuskümmend seitse -
68 Sextio åtta Kuuskümmend kaheksa -
69 Sextio nio Kuuskümmend üheksa -
70 Sjuttio Seitsekümmend -
71 Sjuttio en Seitsekümmend üks -
72 Sjuttio två Seitsekümmend kaks -
73 Sjuttio tre Seitsekümmend kolm -
74 Sjuttio fyra Seitsekümmend neli -
75 Sjuttiofem Seitsekümmend viis -
76 Sjuttio sex Seitsekümmend kuus -
77 Sjuttio syv Seitsekümmend seitse -
78 Sjuttio åtta Seitsekümmend kaheksa -
79 Sjuttio nio Seitsekümmend üheksa -
80 Åttio Kaheksakümmend -
81 Åttio en Kaheksakümmend üks -
82 åttio två Kaheksakümmend kaks -
83 Åttio tre Kaheksakümmend kolm -
84 åttio fyra Kaheksakümmend neli -
85 Åttio fem Kaheksakümmend viis -
86 Åttio sex Kaheksakümmend kuus -
87 Åttio sju Kaheksakümmend seitse -
88 åttio åtta Kaheksakümmend kaheksa -
89 Åttio nio Kaheksakümmend üheksa -
90 Nittio Üheksakümmend -
91 Nittio en Üheksakümmend üks -
92 Nittio två Üheksakümmend kaks -
93 Nittio tre Üheksakümmend kolm -
94 Nittio fyra Üheksakümmend neli -
95 Nittiofem Üheksakümmend viis -
96 Nittio sex Üheksakümmend kuus -
97 Nittio sju Üheksakümmend seitse -
98 Nittio åtta Üheksakümmend kaheksa -
99 Nittio nio Üheksakümmend üheksa -
100 Etthundra Sada -