Finska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Nolla
1 3 Yksi
2 Två Kaksi
3 Tre Kolme
4 Fyra Neljä
5 Fem Viisi
6 Sex Kuusi
7 Sju Seitsemän
8 åtta Kahdeksan
9 Nio Yhdeksän
10 Tio Kymmenen
11 Elva Yksitoista
12 Tolv Kaksitoista
13 Tretton Kolmetoista
14 Fjorton Neljätoista
15 Femton Viisitoista
16 Sexton Kuusitoista
17 Sjutton Seitsemäntoista
18 Arton Kahdeksantoista
19 Nitton Yhdeksäntoista
20 Tjugo Kaksikymmentä
21 Tjugo en Kaksikymmentäyksi
22 Tjugo två Kaksikymmentäkaksi
23 Tjugo tre Kaksikymmentä kolme
24 Tjugo fyra Kaksikymmentäneljä
25 Tjugofem Kaksikymmentäviisi
26 Tjugo sex Kaksikymmentä kuusi
27 Tjugo sju Kaksikymmentä seitsemän
28 Tjugoåtta Kaksikymmentäkahdeksan
29 Tjugo nio Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trettio Kolmekymmentä
31 Trettio en Kolmekymmentäyksi
32 Trettio två Kolmekymmentäkaksi
33 Trettio tre Kolmekymmentä kolme
34 Trettio fyra Kolmekymmentä neljä
35 Trettiofem Kolmekymmentä viisi
36 Trettio sex Kolmekymmentä kuusi
37 Trettio sju Kolmekymmentäseitsemän
38 Trettio åtta Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trettio nio Kolmekymmentä yhdeksän
40 Forty Neljäkymmentä
41 Fyrtio en Neljäkymmentä yksi
42 Fyrtio två Neljäkymmentä kaksi
43 Fyrtio tre Neljäkymmentä kolme
44 Fyrtio fyra Neljäkymmentä neljä
45 Forty fem Neljäkymmentäviisi
46 Forty sex Neljäkymmentä kuusi
47 Forty sju Neljäkymmentä seitsemän
48 Fyrtio åtta Neljäkymmentä kahdeksan
49 Fyrtio nio Neljäkymmentä yhdeksän
50 Femtio Viisikymmentä
51 Femtio en Viisikymmentä yksi
52 Femtio två Viisikymmentä kaksi
53 Femtio tre Viisikymmentä kolme
54 Femtio fyra Viisikymmentä neljä
55 Femtio fem Viisikymmentä viisi
56 Femtio sex Viisikymmentä kuusi
57 Femtio sju Viisikymmentä seitsemän
58 Femtio åtta Viisikymmentä kahdeksan
59 Femtio nio Viisikymmentä yhdeksän
60 Sextio Kuusikymmentä
61 Sextio en Kuusikymmentä yksi
62 Sextio två Kuusikymmentä kaksi
63 Sextio tre Kuusikymmentäkolme
64 Sextio fyra Kuusikymmentä neljä
65 Sextiofem Kuusikymmentä viisi
66 Sextio sex Kuusikymmentä kuusi
67 Sextio sju Kuusikymmentä seitsemän
68 Sextio åtta Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sextio nio Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sjuttio Seitsemänkymmentä
71 Sjuttio en Seitsemänkymmentä yksi
72 Sjuttio två Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sjuttio tre Seitsemänkymmentä kolme
74 Sjuttio fyra Seitsemänkymmentä neljä
75 Sjuttiofem Seitsemänkymmentä viisi
76 Sjuttio sex Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sjuttio syv Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sjuttio åtta Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Sjuttio nio Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Åttio Kahdeksankymmentä
81 Åttio en Kahdeksankymmentä yksi
82 åttio två Kahdeksankymmentä kaksi
83 Åttio tre Kahdeksankymmentä kolme
84 åttio fyra Kahdeksankymmentä neljä
85 Åttio fem Kahdeksankymmentä viisi
86 Åttio sex Kahdeksankymmentä kuusi
87 Åttio sju Kahdeksankymmentä seitsemän
88 åttio åtta Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Åttio nio Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Nittio Yhdeksänkymmentä
91 Nittio en Yhdeksänkymmentäyksi
92 Nittio två Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Nittio tre Ninety kolme
94 Nittio fyra Ninety neljä
95 Nittiofem Yhdeksänkymmentä viisi
96 Nittio sex Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Nittio sju Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Nittio åtta Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Nittio nio Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Etthundra Sata