Holländska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Nul -
1 3 één -
2 Två Twee -
3 Tre Drie -
4 Fyra Vier -
5 Fem Vijf -
6 Sex Zes -
7 Sju Zeven -
8 åtta Acht -
9 Nio Negen -
10 Tio Tien -
11 Elva Elf -
12 Tolv Twaalf -
13 Tretton Dertien -
14 Fjorton Veertien -
15 Femton Vijftien -
16 Sexton Zestien -
17 Sjutton Zeventien -
18 Arton Achttien -
19 Nitton Negentien -
20 Tjugo Twintig -
21 Tjugo en Eenentwintig -
22 Tjugo två Tweeëntwintig -
23 Tjugo tre Drieëntwintig -
24 Tjugo fyra Vierentwintig -
25 Tjugofem Vijfentwintig -
26 Tjugo sex Zesentwintig -
27 Tjugo sju Zevenentwintig -
28 Tjugoåtta Achtentwintig -
29 Tjugo nio Negenentwintig -
30 Trettio Dertig -
31 Trettio en Eenendertig -
32 Trettio två Tweeëndertig -
33 Trettio tre Drieëndertig -
34 Trettio fyra Vierendertig -
35 Trettiofem Vijfendertig -
36 Trettio sex Zesendertig -
37 Trettio sju Zevenendertig -
38 Trettio åtta Achtendertig -
39 Trettio nio Negenendertig -
40 Forty Veertig -
41 Fyrtio en Eenenveertig -
42 Fyrtio två Tweeenveertig -
43 Fyrtio tre Drieënveertig -
44 Fyrtio fyra Vierenveertig -
45 Forty fem Vijfenveertig -
46 Forty sex Zesenveertig -
47 Forty sju Zevenenveertig -
48 Fyrtio åtta Achtenveertig -
49 Fyrtio nio Negenenveertig -
50 Femtio Vijftig -
51 Femtio en Eenenvijftig -
52 Femtio två Tweeënvijftig -
53 Femtio tre Drieënvijftig -
54 Femtio fyra Vierenvijftig -
55 Femtio fem Vijfenvijftig -
56 Femtio sex Zesenvijftig -
57 Femtio sju Zevenenvijftig -
58 Femtio åtta Achtenvijftig -
59 Femtio nio Negenenvijftig -
60 Sextio Zestig -
61 Sextio en Eenenzestig -
62 Sextio två Tweeënzestig -
63 Sextio tre Drieënzestig -
64 Sextio fyra Vierenzestig -
65 Sextiofem Vijfenzestig -
66 Sextio sex Zesenzestig -
67 Sextio sju Zevenenzestig -
68 Sextio åtta Achtenzestig -
69 Sextio nio Negenenzestig -
70 Sjuttio Zeventig -
71 Sjuttio en Eenenzeventig -
72 Sjuttio två Tweeënzeventig -
73 Sjuttio tre Zeventig drie -
74 Sjuttio fyra Vierenzeventig -
75 Sjuttiofem Vijfenzeventig -
76 Sjuttio sex Zesenzeventig -
77 Sjuttio syv Zeventig zeven -
78 Sjuttio åtta Achtenzeventig -
79 Sjuttio nio Negenenzeventig -
80 Åttio Tachtig -
81 Åttio en Eenentachtig -
82 åttio två Tweeëntachtig -
83 Åttio tre Drieëntachtig -
84 åttio fyra Vierentachtig -
85 Åttio fem Vijfentachtig -
86 Åttio sex Zesentachtig -
87 Åttio sju Zevenentachtig -
88 åttio åtta Achtentachtig -
89 Åttio nio Negenentachtig -
90 Nittio Negentig -
91 Nittio en Eenennegentig -
92 Nittio två Tweeënnegentig -
93 Nittio tre Drieënnegentig -
94 Nittio fyra Vierennegentig -
95 Nittiofem Vijfennegentig -
96 Nittio sex Zesennegentig -
97 Nittio sju Negentig zeven -
98 Nittio åtta Achtennegentig -
99 Nittio nio Negenennegentig -
100 Etthundra Honderd -