Persisk siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll صفر -
1 3 یک -
2 Två دو -
3 Tre سه -
4 Fyra چهار -
5 Fem پنج -
6 Sex شش -
7 Sju هفت -
8 åtta هشت -
9 Nio نه نفر -
10 Tio ده -
11 Elva یازده -
12 Tolv دوازده -
13 Tretton سیزده -
14 Fjorton چهارده -
15 Femton پانزده -
16 Sexton شانزده -
17 Sjutton هفده -
18 Arton هجده -
19 Nitton عدد نوزده -
20 Tjugo بیست -
21 Tjugo en بیست و یک -
22 Tjugo två بیست و دو -
23 Tjugo tre بیست و سه -
24 Tjugo fyra بیست و چهار -
25 Tjugofem بیست و پنج -
26 Tjugo sex بیست و شش -
27 Tjugo sju بیست و هفت -
28 Tjugoåtta بیست و هشت -
29 Tjugo nio بیست و نه -
30 Trettio سی -
31 Trettio en سی و یک -
32 Trettio två سی و دو -
33 Trettio tre سی وسه -
34 Trettio fyra سی و چهار -
35 Trettiofem سی و پنج -
36 Trettio sex سی و ششم -
37 Trettio sju سی و هفت -
38 Trettio åtta سی و هشت -
39 Trettio nio سی و نهم -
40 Forty چهل -
41 Fyrtio en چهل و یک -
42 Fyrtio två چهل و دو -
43 Fyrtio tre چهل و سه -
44 Fyrtio fyra چهل و چهار -
45 Forty fem چهل و پنج -
46 Forty sex چهل و شش -
47 Forty sju چهل و هفت -
48 Fyrtio åtta چهل و هشت -
49 Fyrtio nio چهل و نه -
50 Femtio پنجاه -
51 Femtio en پنجاه یک -
52 Femtio två پنجاه دو -
53 Femtio tre پنجاه و سه -
54 Femtio fyra پنجاه و چهار -
55 Femtio fem پنجاه و پنج -
56 Femtio sex پنجاه و شش -
57 Femtio sju پنجاه و هفت -
58 Femtio åtta پنجاه و هشت -
59 Femtio nio پنجاه و نه -
60 Sextio شصت -
61 Sextio en شصت یک -
62 Sextio två شصت و دو -
63 Sextio tre شصت و سه و -
64 Sextio fyra شصت و چهار -
65 Sextiofem شصت و پنج -
66 Sextio sex شصت و شش -
67 Sextio sju شصت و هفت -
68 Sextio åtta شصت و هشت -
69 Sextio nio شصت و نه -
70 Sjuttio هفتاد -
71 Sjuttio en هفتاد و یک -
72 Sjuttio två هفتاد و دو -
73 Sjuttio tre هفتاد و سه -
74 Sjuttio fyra هفتاد و چهار -
75 Sjuttiofem هفتاد و پنج -
76 Sjuttio sex هفتاد و شش -
77 Sjuttio syv هفتاد و هفت -
78 Sjuttio åtta هفتاد و هشت -
79 Sjuttio nio هفتاد و نه -
80 Åttio هشتاد -
81 Åttio en هشتاد و یک -
82 åttio två هشتاد و دو -
83 Åttio tre هشتاد و سه -
84 åttio fyra هشتاد و چهار -
85 Åttio fem هشتاد و پنج -
86 Åttio sex هشتاد و شش -
87 Åttio sju هشتاد و هفت -
88 åttio åtta هشتاد و هشت -
89 Åttio nio هشتاد و نه -
90 Nittio نود -
91 Nittio en نود و یک -
92 Nittio två نود و دو -
93 Nittio tre نود و سه -
94 Nittio fyra نود و چهار -
95 Nittiofem نود و پنج -
96 Nittio sex نود و شش -
97 Nittio sju نود و هفت -
98 Nittio åtta نود و هشت -
99 Nittio nio نود و نه -
100 Etthundra یکصد -